aanmelding

U komt toch op?

Geef u hieronder op!

Voorwaarden voor deelname:

Deelnemers zijn bedrijven (die diensten of producten leveren) en ingeschreven zijn bij KVK gevestigd in gemeente Steenwijkerland.


Een team bestaat uit maximaal 4 personen die allen op de loonlijst staan van deze onderneming. Minder leden in een team mag dus.


Het inschrijvingsgeld voor 1 team bedraagt 400 euro. Dit is deelname inclusief diner voorafgaand aan de quiz. Consumpties tijdens het diner en de quiz niet inbegrepen.Met de volledige opbrengst van dit evenement wordt het goede doel terugdringen van laaggeletterdheid” in Steenwijkerland ondersteunt.

 

De kleine lettertjes

Uw inschrijving is pas definitief als u het inschrijfgeld overgemaakt hebt op rekeningnummer NL88INGB000333444555 t.n.v. Stichting Community Service Rotary Steenwijk Regio


Vermeld bij uw overschrijving uw bedrijfsnaam. Het bedrag dient uiterlijk 20 februari te zijn bijgeschreven op de Stichtingsrekening, anders is uw bedrijf uitgesloten van deelname.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis deze kans niet!

Rotary Steenwijk-Regio